Medewerker Woonzorglijn (2024)

Gedaan met laden. U bevindt zich op: Medewerker Woonzorglijn

Gezondheid

Diploma
Graduaats- of bachelordiploma

Organisatie
Departement Zorg

Contract
Onbepaalde duur (Voltijds)

Solliciteer
Solliciteer Tot en met 3 juli 2024

Je functie in het kort

Haal jij energie uit het (telefonisch) helpen van klanten? Ben jij klantgericht ingesteld en communicatief sterk? Lees dan zeker deze vacature, want dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

De Woonzorglijn wil een zo bereikbaar mogelijk informatie- en meldpunt zijn. Daarom stelt ze een klantvriendelijke en deskundige dienstverlening centraal en voorziet ze in een goed uitgebouwde informatie- en klachtenprocedure. De medewerkers van de woonzorglijn geven informatie en advies en behandelen klachten over woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats, centra voor kortverblijf of dagverzorgingscentra.

Als medewerker van de Woonzorglijn van het Departement Zorg ben jij het eerste aanspreekpunt voor advies en klachten over residentiële ouderenzorgvoorzieningen. Je capteert vragen van bewoners, thuiswonende ouderen of hun familie/vrienden/kennissen, van personeelsleden in de woonzorgsector, … en verzamelt de nodige gegevens om een gepaste oplossing te vinden, de juiste informatie te verschaffen, een gerichte doorverwijzing te doen of een grondige analyse van de specifieke behoeften te laten uitvoeren.

Je kan dus goed luisteren, je inleven in de situatie(s) en een juiste inschatting maken van de probleemstelling. Daarbij leg je het nodige geduld aan de dag en werk je nauw samen met je collega’s zeker bij moeilijkere of complexe vragen. Je wisselt ervaringen uit, bespreekt de vragen die binnenkomen, de gedane acties en bepaalt waar nodig samen de juiste vervolgstappen of bijsturing van de dienstverlening.

Gezond kritisch denken en interesse in de bijhorende (nieuwe) regelgeving zijn dus ook niet onbelangrijk.

De Woonzorglijn wordt georganiseerd vanuit het team Planning en Kwaliteit Ouderenzorg binnen de afdeling Woonzorg en werkt nauw samen met de collega’s die de voorzieningen opvolgen.

Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.

Wie ben jij?

 • Je hebt een bachelordiploma. Ervaring in een functie met klantencontacten is een pluspunt.

Werk je al bij de Vlaamse overheid?

Ontdek aanwelke voorwaarden je als personeelslid van de Vlaamse overheid moet voldoen omte kunnen solliciteren via horizontale mobiliteit of bevordering in hetselectiereglement onder de titel ‘deelnemingsvoorwaarden’.

Jouw voordelen

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van deskundige.
• Je krijgt een salaris op basis van de vastgelegde salarisschaal N B111. Op https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/werken-voor-vlaanderen/wat-heeft-de-vlaamse-overheid-je-te-bieden/arbeidsvoorwaarden/salaris(opent in nieuw venster) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• Je ontvangt de volgende voordelen: maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer, een breed aanbod van leasefietsen, hospitalisatieverzekering, een financiële tussenkomst voor kinderopvang tijdens alle schoolvakanties, ...
• Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
• Je activiteit bepaalt je werkplek. Zo kan je dus zowel op kantoor, van thuis uit of op een satellietkantoor werken.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen(opent in nieuw venster)

Werk je al bij de Vlaamse overheid?
Bekijk het selectiereglement om te weten welk contracttype en welke salarisschaal van toepassing zijn voor jou.

Je werkplek

Departement Zorg

Adres

Simon Bolivarlaan 17, Brussel 1000 BEL

Routeplanneropent in nieuw venster

Hoe solliciteer je?

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Wacht niet langer en stel je vandaag nog kandidaat!

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden? Download het document hieronder voor meer informatie en kom alles te weten over de job, de organisatie en selectieprocedure.

Vragen over deze vacature?

Contactpersoon

Inge Peeters

 • inge.peeters@ascento.be
 • 0497 16 79 94

De Vlaamse overheid wil de diverse samenleving weerspiegelen en selecteert op basis van kwaliteiten en vaardigheden, los van geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Heb je bepaalde aanpassingen nodig? Weet dat de Vlaamse overheid redelijke aanpassingen voorziet in de selectieprocedures. Via onze tool redelijke aanpassingen vind je alvast een informatief overzicht van een aantal aanpassingen die we kunnen voorzien per selectiestap.

Meer informatie over solliciteren bij de Vlaamse overheid

Het selectieproces

Het selectieproces

De Vlaamse overheid organiseert selecties voor specifieke functies, met een specifiek selectieproces.

Sollicitatietips

Sollicitatietips

Een vacature gevonden bij de Vlaamse overheid? Deze 6 sollicitatietips helpen je op weg!

Salarissimulator

Salarissimulator

Met de salarissimulator kan je jouw bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Eerste hulp bij digitaal solliciteren bij het Selectiecentrum

Eerste hulp bij digitaal solliciteren bij het Selectiecentrum

Lees meer over digitaal solliciteren bij het Selectiecentrum

Altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste vacatures?

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste vacatures wekelijks in jouw mailbox.

Blijf op de hoogte

Volg werken voor Vlaanderen op:

Gerelateerde vacatures gezondheid

 1. Beleidsmedewerker Dagprijzen en Financiering Ouderenzorg
  Beleidsmedewerker Dagprijzen en Financiering Ouderenzorg
  • Departement Zorg
  • Master diploma
 2. Begeleider zomerschool 2024 NED en/of WISK
  Begeleider zomerschool 2024 NED en/of WISK

  (4)

  • GO! MIDDENSCHOOL MIRA
  • Graduaats- of bachelordiploma
 3. Arts
  Arts

  (2)

  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • Master diploma
Bekijk al de gezondheid vacatures

ZOEKEN OP DE OFFICIËLE WEBSITE VAN VLAANDEREN

Er zijn geen resultaten gevonden voor uw zoekopdracht

 • Controleer de schrijfwijze van uw zoekopdracht
 • Probeer uw zoekopdracht anders te verwoorden
Medewerker Woonzorglijn (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 5723

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.